måndag 23 september 2013

Måndag 23 september. Nynäshamn säljer hyresrätter. Hyreshöjningar vid renoveringar. Första riktiga höstdagen.

I Nynäshamn har politikerna beslutat att sälja delar av sitt bestånd till en bostadsrättsförening. Det rör sig om 82 hyresrätter i området Backlura. Enligt tidningen Nynäsposten var det ett enhälligt beslut att säga ja till försäljningen. En av politikerna i styrelsen som bor i området avstod från att delta i beslutet eftersom han bor i det berörda området.

På Tyresö är det aktuellt med försäljning av hyresrätter till en bostadsrättsförening (Diamanten). Föreningen har genomfört en köpstämma som enligt uppgift inte gick rätt till. Nu skall bostadsrättsföreningen kalla till ny köpstämma och som någon sa "gör om gör rätt". Det rör sig om 152 lägenheter som sälj för 225.000.000 kr (tvåhundratjugofem miljoner som ägs av det kommunala allmännyttiga bostadsbolaget Tyresö Bostäder.

I Järfälla är det också ombildning av hyresrätter på gång. Det är kommunalt ägda allmännyttiga JHAB (Järfällahus) som är på gång att sälja till en bostadsrättsförening Nedre Hammaren. Det rör sig om 198 hyresrätter på Vasavägen.

Det verkar som att ombildningarna av hyresrätter till bostadsrätter numera sker i kranskommunerna runt Stockholm. Det samma problematik som i Stockholm med fullmaktsröstningar. Fullmakter, återtagna fullmakter, Återtagande av återtagna fullmakter och till och med återtagande av återtagande via högtalartelefon på köpstämma.

I Hem och Hyra kan man läsa att i samband med renoveringar höjs hyran i genomsnitt 900 kronor. läs mer i tidningen Hem och Hyra . I Stockholm ligger höjningarna över genomsnittet.

Under eftermiddagen har jag besök av en folkrörelsesjäl. Jonny är full av idéer och funderingar om hur det skall gå att aktivera hyresgäster i olika områden på olika sätt och samtidigt stimulera unga vuxna att våga ta för sig av de möjligheter som finns i samhället. Härligt att få lyssna på någon som bara ser möjligheter.

Blåsten har varit ganska kraftig i skärgården och där vinden ligger på har det varit rejäla vågor och slitit ordentligt i båtarnas förtöjningar. Under eftermiddagen såg en av mina kompisar en större segelbåt dom slitit sig från bojen där den låg förtöjd och drivit upp på land. Efter en telefonsignal till ett båtvarv i närheten var båten bärgad efter knappt femton minuter utan att större skador.

Inga kommentarer: