söndag 17 mars 2013

Lördag 17 mars. Årsmöte Hyresgästföreningen Syd-Ost.

Dagens årsmöte i Hyresgästföreningen Syd-Ost var väldigt väl förberett. Avprickning via datorer som sedan raskt kunde sortera och räkna antalet röstberättigade.

Ordförande för mötet Tomas Henriksson ledde mötet snabbt och smidigt med glimten i ögat. Frågor rätades ut på ett trivsamt sätt och alla som ville kom till tals.

Valberedningen under ledning av Marianne Atteskär hade gjort ett grundligt jobb och en ordentlig sammanställning av de föreslagna ledamöterna till styrelsen och delegationer delades ut till alla mötesdeltagare. Valen skedde helt utifrån valberedningens förslag och mötet var klart redan för lunch.
Maria Palme vår förhandlingschef informerade om hyresförhandlingarna i regionen hur lång vi kommit och resultaten. Bland annat fick vi veta att årets förhandlingar varit framgångsrika med en samordning som fungerat ordentligt. I en jämförelse med resten av Sverige är vi klart bäst.

Eftetr årsmötet for styrelsen iväg till Nyköping för överläggning och konstitueringsmöte. Eftermiddagen präglades av dynamiska resonemang där styrelsen gick igenom arbetsformer och ansvarsområden. Dagen avslutades strax efter 18:30.
Var tillbaka i Stockholm strax efter 00:30 på natten och väldigt nöjd med dagen.

Inga kommentarer: