måndag 26 november 2012

Måndag 26 november. Regionordförandeträff.

Dagens regionordförandeträff på förbundet var ett givande möte. Vi fick information om kommande kampanjer, hyresförhandlingar och olika rapporter. Alltid lika givande att träffa andra regionordförande för att få ta del av deras erfarenheter.
Hyresförhandlingarna med Järfällahus har slutförts och parterna är överens se nedanstående pressmeddelande:
Hyrorna 2013 klara för Järfällahus
Hyresgästföreningen region Stockholm och Järfällahus har kommit överens om hyrorna för 2013. Det blir en hyreshöjning på 1,5 procent från 1 januari 2013. Det ursprungliga yrkandet var 3,4 % fr o m 1 jan 2013.

– Vi lever just nu i en konjunkturnedgång och nästan alla kurvor pekar nedåt. Nästan varje vecka tar vi del av olika prognoser som visar på fortsatt konjunkturnedgång. Av den anledningen har Hyresgästföreningen starka skäl att se till att det inte blir stora hyresjusteringar för våra hyresgäster. Samtidigt är vi medvetna om Järfällahus underhållsbehov. Vi har fått underlag som påvisar bolagets behov av hyreshöjning och är därför nöjda med vår överenskommelse, säger Houman Sayedi, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen region Stockholm.
– Järfällahus är ett välskött bolag med 6 200 lägenheter. En stor majoritet av hyresgästerna är nöjda med förvaltningen och vi anser att hyrorna är rimliga i förhållande till de kvaliteter som finns i lägenheterna och fastigheterna i övrigt, säger Houman Sayedi.

Inga kommentarer: