torsdag 16 augusti 2012

Onsdag 16 augusti. Revision. Framtida förhandlingar.

Den pågående revisionen av Sollentunaföreningen börjar närma sig avslut. I dag träffade jag regionens förtroendevalda revisorer samt den auktoriserade revisorn (Ernest & Young) och fick en redovisning av läget. Så fort som revisorernas granskningsrapport nått styrelsen och en revisorns berättelse för 2011 finns klart och tillgängligt kommer regionstyrelsen kalla till Årsmöte.
Mötet kommer givetvis att inledas med en "backspegel" för att alla skall ha någorlunda samma bild av vad som hänt.

De kommande förhandlingarna för 2013 års hyror är redan nu under diskussion när det gäller hur de skall inledas. Årets sena förhandlingar är inte speciellt bra för de hyresgäster vars hyror är klara nu och som får retroaktiva höjningar från årets början

Avslutar dagen med att äta middag hos barn och barnbarnen där vi hjälps åt med lite möbelsnickeri.

3 kommentarer:

Jonas sa...

Hyresgästernas pengar går till helt andra saker av vad de är avsedda för.
Oseriöst!

Terje Gunnarson sa...

Delar din åsikt. Vägbygge på Järvafältet och andra samhällsgemensamma verksamheter finansieras med hyresintäkter som borde stanna i bolagen och användas till underhåll och upprustning.

Anonym sa...

Kommentaren avsåg att det är oseriöst att hyresgästernas pengar som Hyresgästföreningen förfogat över gått till annat än avsett.